Όροι & Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

  • Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας για τις κατηγορίες 125-150cc τα 19 χρόνια, για την κατηγορία 200-350cc τα 21 χρόνια.Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει άδεια οδήγησης ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσυκλέτας. Η άδεια οδήγησης πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής του μισθωτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.Διάρκεια ενοικίασης: Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης μια ημέρα (24ώρες). Καθυστέρηση πλέον των 2 ωρών χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.Ασφάλειες: Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης. Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στη μισθωμένη μοτοσυκλέτα μέχρι του ποσού της εμπορικής της αξίας κατά τον χρόνο του ατυχήματος/κλοπής. Ο μισθωτής καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη ζημιά της μοτοσυκλέτας της Μotorent Kissamos, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και του επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό όταν κι εφ’ όσον η Μotorent Kissamos αποζημιωθεί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία Ανωτέρω Ασφαλιστική Κάλυψη Δεν Ισχύει:
  • Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους
  • Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας, στα ελαστικά και στις ζάντες.
  • Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.• Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει τον σταθμό της Μοtorent Kissamos και καταθέσει/υποβάλλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του.Καύσιμα: 
  • Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα με το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να είναι όπως όταν το παρέλαβε. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεται με το ποσό του καταναλωθέντος καυσίμου (10€). Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις κατασκευαστικές προδιαγραφές της μοτοσυκλέτας που έχει μισθώσει και να γεμίζει κάθε φορά το ρεζερβουάρ με τον τύπο του καυσίμου που απαιτείται.Ζημιές: σε λάστιχα, ζάντες και ακτίνες της μοτοσυκλέτας επιβαρύνουν τον μισθωτή.Εγγύηση: Για τις κατηγορίες 125-350cc ελάχιστο όριο εγγύησης 100 ευρώ ή πιστωτική κάρτα.
  • Mode of payment: The rental of the motorcycle is paid by cash or credit card (Visa, MasterCard) with a 2% (American express 2,7%) surcharge for bank expenses.Delivery-Acceptance of delivery: It can take place only at our station and within working hours. For deliveries and acceptance of deliveries to be carried out not within working hours and during official holidays, the renter must communicate with the competent employee of the company (to make delivery arrangements). For motorcycles not delivered at our premises there must be a prior agreement and the renter shall bare an extra charge.Reservations: 
  • To make a motorcycle reservation, an advance payment is required, equal to 30% of the rental sum, by cash or credit card.Cancellations: In case of cancellation of the reservation the advance payment is non-refundable.Traffic violations-Fines: All fines and administrative penalties shall be born by the renter.Mileage: For motorcycles within 125-350cc mileage is unlimited. Motorcycles smaller than 125cc can move within 25 km of our salling pointHelmet: Helmets are provided for the renter, free of charge.Taxes: All prices are subject to the VAT applicable at the time of the rental.The types of motorcycles appearing in the pictures are indicative.In special cases, Motorent Kissamos reserves the right to replace any type of motorcycle with a type of the same or superior category.Rental terms and prices may be modified without prior notice.
 

Όροι Ενοικίασης Ποδηλάτων

Εμείς (εμείς) αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη για το ποδήλατο (-ες) ή οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό ποδηλάτων που νοικιάζεται / δίνεται με (δηλ. Κλειδαριά, κράνος, κλιπ για φώτα, καλώδιο bungee ή οποιαδήποτε άλλα είδη), σύμφωνα με τις αναγραφόμενες συνθήκες ενοικίασης. Με την (ή τις) υπογραφή (ες) μου συμφωνώ να πληρώσω πλήρως για κάθε είδους χαμένα κλεμμένα, σπασμένα ή λείπει αντικείμενα. Σε περίπτωση κλοπής / απώλειας της μοτοσυκλέτας, συμφωνώ να επικοινωνήσω αμέσως με την Motorent Kissamos και να καλύψω πλήρως το κόστος της μοτοσυκλέτας, ανεξάρτητα από το σφάλμα. Εμείς (εμείς) συμφωνούμε να αναλάβουμε πλήρως όλους τους κινδύνους της ποδηλασίας και να συμφωνήσουμε να απελευθερώσουμε, να αποζημιώσουμε και να συμφωνήσουμε να παραμείνουμε αβλαβείς για την εταιρεία ενοικίασης ποδηλάτων, τους ιδιοκτήτες της, τους αντιπροσώπους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε μορφή ζημιών, , ισχυρισμοί, απαιτήσεις, δικαιώματα και αιτίες της δράσης, ανεξάρτητα από τις ενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν από ασθένεια, σωματικές βλάβες, ζημιά / απώλεια / θάνατο λόγω της ενοικίασης ποδηλάτων. Εμείς συμφωνούμε ότι όλες οι διαφορές θα γίνουν σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο και θα πραγματοποιηθεί στην Κίσσαμο Χανίων (Κρήτη Ελλάδα). Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών που δεν μπορεί να επιλυθεί τότε η διαφορά θα οριστικοποιηθεί τελικά από το Κεντρικό Επαρχιακό Δικαστήριο Χανίων. Επίσης, επιβεβαιώνω ότι το ποδήλατο και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός ποδηλάτων νοικιάστηκε / παραχωρήθηκε με αυτό σε εμάς (εμάς), έχει ελεγχθεί πλήρως από εμένα (εμείς) σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλειά του και δεν έχω άλλες πρόσθετες απαιτήσεις για αυτή την αιτία.